شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه راجع به حداكثر حقوق بازنشستگي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/05/27 لايحه  
1359/11/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/11/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/11/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-