شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح افتتاح سال اول رشته‌هاي گروه فني مهندسي و گروه كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/08/20 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/08/20 طرح  
1361/08/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/09/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-