شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 1/91/44907-1391/12/20 رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/04/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/06/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/08 گزارش کارشناسی  
1397/08/15 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1398/07/15 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-