شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ارجاع دعوي به داوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/08/30 نامه قوه قضائيه  
1361/09/10 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
پاسخ دبيرخانه جامعه روحانيت مبارز  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-