شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6543/3/آ مورخ 25 /9/ 1374 (مصوب چهل و سومين جلسه شوراى پزشكى و تخصصى)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/03/29 استعلام دیوان عدالت اداري  
1375/08/10 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1375/08/26 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-