شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند چهارم بخشنامه شماره 95105-1393/11/12 استانداري آذربايجان غربي در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداري از تفكيك املاك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/02/09 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/22 گزارش کارشناسی  
1396/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1396/11/10 رأی دیوان عدالت اداري  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-