شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1391/6/27 كميسيون طرح تفصيلي شهر گرگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/06 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/15 گزارش کارشناسی  
1397/05/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1397/09/28 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-