شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/06/05 لايحه  
1399/08/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/08/26 نامه استمهال  
1399/09/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1400/01/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/02/01 نامه استمهال  
1400/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-