شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/06/05 لايحه  
1399/08/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/08/26 نامه استمهال  
1399/09/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-