شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1521-1386/4/18 اداره كل نظارت بر بانكها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/02/29 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/02/09 گزارش کارشناسی  
1396/02/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/31 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-