شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ارجاع اختلافات ناشي از اجراي قرارداد في‌مابين شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران با شركت اشكودا اكسپورت به داوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/11/05 لايحه  
1360/03/18 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/05/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-