شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 صورتجلسه مورخ 1391/04/14 هيئت نظارت مركز وكلا و كارشناسان قوه قضائيه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/05/02 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/06/17 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-