شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 قسمت (ب) مصوبه مورخ 1395/7/19 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/04/31 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/22 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1397/06/03 گزارش کارشناسی  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-