شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/05/08 مصوبه هيات وزيران  
1376/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/05/29 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-