شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/07/14 طرح  
1382/03/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/04/02 نامه استمهال  
1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 3 - 158 - 159 - 156 - 138
1382/09/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/09/23 جدول تطبيقي  
1382/10/04 نامه استمهال  
1382/10/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1383/01/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1383/08/16 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1383/09/25 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-