شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/05/14 مصوبه هيات وزيران  
1394/06/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/08/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1394/08/17 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-