شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 2 لايحه متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع (مصوب 1361/7/24 شوراى انقلاب اسلامى)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/01/28 نامه ديوان عدالت اداري  
1363/02/04 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1363/04/13 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-