شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الغاي تبصره (3) ماده (11) قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/23 لايحه  
1360/08/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/08/21 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-