شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/04 لايحه  
1362/01/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-