شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/20 مصوبه هيات وزيران  
1397/09/05 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/20 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-