شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/11 لايحه  
1398/10/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 100
1398/11/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-