شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/11 لايحه  
1398/10/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 100
1398/11/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/11/16 نامه استمهال  
1398/11/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1399/02/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/30 نامه استمهال  
1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 100
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-