شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/11 لايحه  
1398/10/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 100
1398/11/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/11/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/11/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/11/16 نامه استمهال  
1398/11/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1399/02/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/30 نامه استمهال  
1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 100
1400/07/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/07/28 نامه استمهال  
1400/08/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصول 53 - 15 - 75 - 3 - 85
1400/10/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/10/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج اصول 85 - 75
1401/04/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/04/15 نامه استمهال  
1401/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله شش  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1399/02/24 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1399/2/24 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-