شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/12/06 استفساريه  
1364/12/07 نظر شوراي نگهبان (مشورتي)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-