شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ذيل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/ 7/ 1365 دبير كل سازمان امور ادارى و استخدامى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/07/16 استعلام دیوان عدالت اداري  
1377/08/14 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1377/08/21 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-