شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/06/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 159
1361/06/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-