شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/06/05 مصوبه هيات وزيران  
1382/07/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 2 - 3 - 43
1382/08/04 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1382/10/15 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1383/06/28 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-