شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 1ـ2ـ5 از طرح تفصيلى شهر قزوين (مصوب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالى شهرسازى و معمارى) در انطباق

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/06/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/10/02 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1381/05/27 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-