شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/10/24 طرح  
1398/09/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-