شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/10/24 طرح  
1398/09/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1399/02/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/30 نامه استمهال  
1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 75
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-