شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح تبصره (3) ماده (36) قانون استخدام كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/24 لايحه  
1361/01/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/02/09 نامه استمهال  
1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/02/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-