شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و آب و اراضى موقوفه مصوب 3/ 2/ 1374 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/05/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/10/27 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/12/21 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-