شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح ماده (5) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/12/01 مصوبه هيات وزيران  
1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1378/12/23 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-