شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص جواز احداث ساختمان در محدوده حريم روستا در صورتي‌كه مورد نياز براي مصارف مقرر جهت حريم نباشد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/06/29 نامه ستاد مركزي هيات هاي واگذاري زمين و احياء اراضي  
1368/08/03 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-