شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر به رياست جمهوري وقت در خصوص مغايرت مصوبه هيئت وزيران با قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/12/17 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصول 99 - 113
1375/01/08 نتيجه تذكر  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1374/12/17 ايراد قانوني رئيس مجلس به مصوبه دولت  
1374/12/17 مصوبه هيأت وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-