شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن قانون حفاظت و توسعه ايران (مصوب 25/ 4/ 1358)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/11/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1363/12/09 نامه شوراي نگهبان  
1363/12/09 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-