شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه استفاده اعضا هيئت علمي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از مزاياي تبصره (1) ماده واحده قانون پرداخت حقوق و مزاياي مستخدميني كه تبديل وضع يافته‌اند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/16 لايحه  
1361/08/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/09/17 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-