شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/01/31 طرح  
1399/02/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/07 نامه استمهال  
1399/03/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 60 - 75 - 85 - 138
1399/08/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/09/12 نامه استمهال  
1399/09/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1399/11/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/12/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-