شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/01/31 طرح  
1399/02/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 60 - 75 - 85 - 138
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-