شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشهاي دوم و سوم ماده 6 مصوبه شماره 69641/3-1392/11/13 شوراي اسلامي شهر گرگان و بخشهاي دوم و سوم ماده 17 عوارض و بهاي خدمات شهري شوراي اسلامي شهر گرگان در سال 1394

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/08/16 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/31 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/04/25 گزارش کارشناسی  
1397/04/31 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-