شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تبديل وضع استخدامي پنج نفر ازكاركنان شركت منحله پاك‌لند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/08/22 لايحه  
1360/05/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/06/05 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-