شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تغيير ساعت رسمي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/09/25 طرح  
1400/12/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/12/28 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1401/02/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-