شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه دائمي‌شدن قانون مديريت خدمات كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/27 لايحه  
1397/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/12/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/12/28 نامه استمهال  
1398/01/27 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/12/27 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/12/27 شوراي نگهبان  
1398/01/15 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1398/1/15 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-