شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/02/03 طرح  
1399/02/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/13 نامه استمهال  
1399/03/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1399/08/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-