شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص پرداخت ديه به اولياي دم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/04/19 نامه دولت  
1375/05/10 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1374/08/15 نامه وزير راه و ترابري  
1374/08/25 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-