شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 44 قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/09/29 استعلام اشخاص  
1377/10/07 گزارش کارشناسی  
1377/12/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با قانون اساسي) اصل 44
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
ماده 25 تصويب نامه شماره 35985/ت 20035ه‍  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-