شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) به قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/08/10 لايحه  
1362/01/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1362/03/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/04/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-