شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مواد 68 و 68 مكرر آيين دادرسي كيفري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/04/23 نامه قوه قضائيه  
1372/09/11 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-