شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/07/28 استفساريه  
1372/08/05 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 134 - 138
1372/09/28 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1372/10/16 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1372/07/08 تصويب نامه هيأت وزيران  
1372/08/18 تصويب نامه هيأت وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-