شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 60 آيين‏نامه اجرايى قانون زمين شهرى مصوب 1367 هيئت دولت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/08/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1370/09/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1370/10/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-