شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 مصوبه شماره 94/4702/ص - 1394/9/17 شوراي اسلامي شهر شيراز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/07/10 گزارش کارشناسی  
1395/10/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/02 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-