شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه شماره 7 مشترك فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/07/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/08/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/24 گزارش کارشناسی  
1398/04/16 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-