شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 11 مصوبه شماره 15049-2471-160 مورخ 1397/05/30 شوراي اسلامي شهر تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/03/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/06/20 گزارش کارشناسی  
1398/09/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1399/02/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1399/06/18 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-