شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص نامه سرپرست اوقاف راجع به بخشنامه‌هاي صادره از معاون هماهنگي امور عمران وزارت كشور و مديركل دفتر فني استانداري تهران درخصوص ماده 66 بودجه 1363 مورخ 79/12/28

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/11/16 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1379/12/28 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
استفتا از حضرت امام (ره)  
دادنامه ديوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-