شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص ضرورت بررسي شرعي قوانين قابل اجراي رژيم گذشته

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/09/17 استعلام اشخاص  
1369/10/09 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 4
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1369/10/09 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-